Deklarace klubu

Truhlárna je soukromým klubem rodiny Louženských, jejich přátel, kamarádů a přízniců, jehož posláním je obohatit kulturní život Jesenice a jejího blízkého i širšího okolí a vytvářet zároveň prostor a příležitosti k pravidelnému setkávání a společnému trávení času.

Hudební klub Truhlárna

  • je soukromým klubem rodiny Louženských, jejích přátel, kamarádů a příznivců,
  • je založen za účelem prospěšné činnosti a má neziskový charakter,
  • podle § 2 živnostenského zákona č. 455/1991 Sb. není charakterizován jako soustavná činnost ani provozován za účelem dosažení zisku a nenaplňuje tak znaky podnikání. Cílem uzavřeného klubu je představit svým členům kulturní scénu za vyrovnaných nákladů.
  • Veškeré finanční i nefinanční příspěvky členů jsou určeny na pokrytí nákladů spojených s provozem klubu, propagaci, honoráře učinkujících, úklid, údržbu a rozvoj klubu.