Členství

Členství v klubu je dobrovolné, člen přispívá na náklady akcí, tvoří přátelství a šíří kolem sebe radost a dobrou náladu.

  • Členem klubu se může stát každý kdo respektuje dramaturgii žánrů a privátní prostor majitele stejně jako jeho zvláštnosti vycházející z nekonformní podstaty klubu.
  • Veškeré výtěžky z příspěvků členů a příležitostného občerstvení jsou určeny na pokrytí nákladů, propagaci, honoráře učinkujících, úklid, údržbu a rozvoj klubu.
  • Členství je dobrovolné a nezakládá žádná práva ani povinnosti. Na členství neexistuje nárok.
  • Člen se podílí na kulturním dění daného večera pořádaného Martinem Louženským.
  • Člen klubu přispěje na náklady akce, dodržuje pokyny pořadatelů, je sám za sebe zodpovědný, tvoří přátelství a šíří kolem sebe radost.
  • Každý člen obdrží členskou kartu a chce-li být pravidelně informován o dění v klubu, poskytne svou e-mailovou adresu.